SlovenskýEnglish

ZMENY cestovných poriadkov liniek platný od 1.7.2023

OZNAM o zmene cestových poriadkov liniek 403416, 403468 a 403415 platný od 1.7.2023

Výpis zmien:

Linka 403 416 Nitra-Lapáš-Golianovo-Malý Cetín
. Na spojoch 7,9,11,15,17,19,47,27,31,57,35,33,39,43,2,10,12,18,50,20,48,28,30,56 a 40 pridané nové zastávky Veľký Lapáš, Krížnica a Malý Lapáš, Nitrianska.
Vsunutie zastávok spôsobilo pretrasovanie uvedných spojov a zmenu ich tarifných kilometrov. Pri párnych spojoch sa zvyšujú tkm o +1 a pri nepárnych spojoch o - 1 tkm.
Pretrasovanie taktiež spôsobilo na dotknutých spojoch zmenu časových údajov na nácestných zastávkach a zmenu dĺžok jazdných dôb
. Na spoji 31 zrušená poznámka o prípoji
. Na spojoch 53,45,49,51,16,38,40,52,44 a 46 zmenené znenie poznámky o prípojoch a nadväznosti
. Spoj 22 zrušený
. Spoj 17 pretrasovaný až po zastávku Veľký Lapáš,. Jednota
. Spoj 16 posunutý zo zastávky Malý Lapáš, Na Pažiti z pôvodných 7.00 h na 6.55 h
. Spoj 34 posunutý zo zastávky Malý Lapáš, Na Pažiti z pôvodných 15.00 h na 14.55 h
. Spoj 6 posunutý zo zastávky Malý Lapáš, Na Pažiti z pôvodných 16.00 h na 15.55 h
. Spoj 38 posunutý zo zastávky Golianovo z pôvodných 16.20 h na 16.25 h
. Spoj 52 posunutý zo zastávky Golianovo z pôvodných 17.30 h na 17.25 h
. Spoj 44 posunutý zo zastávky Golianovo z pôvodných 19.20 h na 19.25 h
. Spoj 58 posunutý zo zastávky Veľký Lapáš, Jednota z pôvodných 17.55 h na 17.45 h

Pozn.:
Posuny spojov z Golianova a V. Lapáša, Jednota sú spôsobené prispôsobením k časom linky 403468 Nitra - Vráble - Levice , ktorá taktiež má od 1.7.2023 zmenu CP. Linka bude premávať v taktovom režime...viď príloha. Jedná sa o pilotný projekt medzi VUC a ARRIVOU. Linka 403415 od 1.7.2023 z toho dôvodu prestáva premávať.

CP >>>>>>>>>>> Nitra - Lapáš - Golianovo - Malý Cetín

CP >>>>>>>>>>> Nitra - Vráble - Levice

CP >>>>>>>>>>> Nitra - Vráble


Zoznam aktualít: