SlovenskýEnglish

Obecná knižnica

Obecná knižnica sídli na poschodí v kultúrnom dome.

Otváracie hodiny: každú stredu od 17:00 do 19:00
Zodpovedná: Mgr. Dominika Valentová

Online katalóg

Výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Golianove