SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.golianovo.sk spravuje Obec Golianovo je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Golianovo

Adresa:

Obecný úrad Golianovo
Golianovo 400
951 08 Golianovo

IČO: 00307939

DIČ: 2021252706

Číslo účtu pre príjem platieb: SK54 5600 0000 0008 0473 1001 Prima Banka

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Región: Nitriansky
Počet obyvateľov: 1977
Rozloha: 1070 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1156

Všeobecné informácie: obec.golianovo@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 37 658 11 31

Starosta obce Mgr. Ľuboš Kolárik, tel.: +421 918 477 929

E-mail: obec.golianovo@gmail.com

Kompetencie:
Obec Golianovo je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk