SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 18)
Názov Popis Dátum
Zápisnica OZ zo dňa 09.07.2024 Zápisnica OZ zo dňa 09.07.2024 18.07.2024
Uznesenia OZ zo dňa 09.07.2024 Uznesenia OZ zo dňa 09.07.2024 18.07.2024
Zápisnica OZ zo dňa 13.06.2024 Zápisnica OZ zo dňa 13.06.2024 18.07.2024
Uznesenia OZ zo dňa 13.06.2024 Uznesenia OZ zo dňa 13.06.2024 20.06.2024
Záverečný účet obce Golianovo a rozpočtové hospodárenie za rok 2023 Záverečný účet obce Golianovo a rozpočtové hospodárenie za rok 2023 17.06.2024
O Z N Á M E N I E o oprave zrejmých chýb v písaní verejná vyhláška 12.06.2024
Pozvánka na 4. zasadnutie OZ 13.6.2024 - 11.06.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2024 - 20.05.2024
NÁVRH - Záverečný účet obce Golianovo a rozpočtové hospodárenie za rok 2023 - 15.05.2024
O Z N Á M E N I E o začatí územného konania – upustenie od ústneho pojednávania – verejná vyhláška - 02.05.2024
Generované portálom Uradne.sk