SlovenskýEnglish

Zmeny a doplnky č.4 ÚP obce Golianovo - predkladanie stanovísk

Žiadosť o stanovisko >>> ZaD č.4 ÚP obce Golianovo - žiadosť o stanovisko , 

kde sú adresy, na ktoré možno predkladať stanoviská verejnosti.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-4-obce-golianovo


Zoznam aktualít: