SlovenskýEnglish

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu ''Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030''

Do dokumentu ZÁVEREČNÉ STANOVISKO č. OU-NR-OSZP2_2023/002227 

je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo zhotoviť kópie na vlastné náklady,

na Obecnom úrade v Golianove. 

Prijaté oznámenie o zaslaní Záverečného stanoviska >>>>>oznámenie o zaslaní Záverečného stanoviska


Zoznam aktualít: