SlovenskýEnglish

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - odpočet vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vás v súvislosti so zmenou ceny vodného a stočného žiada o spoluprácu. Odčítajte stav Vášho vodomeru a nahláste ho elektronicky na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk. Urobte tak najneskôr do 1.júla 2022 a zapojte sa do súťaže o dovolenku v hodnote 2500 Eur a ďalších 99 vecných cien. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk


Zoznam aktualít: