SlovenskýEnglish

Zámer predať majetok ako prípad osobitného zreteľa