SlovenskýEnglish

VZN č.5/2023 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Golianovo Zmeny a doplnky č.4

>>>>>>>>>>>>>>>   VZN č.5/2023


Zoznam aktualít: