SlovenskýEnglish

VZN č.2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy školských zariadení so sídlom na území Obce Golianovo