SlovenskýEnglish

Výsledky komunálnych volieb 2022

Zapísaných voličov v zozname voličov - 1489
Zúčastnení voliči - 914  (61,4 %)
Odovzdané obálky - 912
Počet platných hlasov do miestneho zastupiteľstva - 865
Počet platných hlasov na starostu obce - 886

Kandidáti na starostu v poradí s počtom hlasov:
1. Kolárik Ľuboš - 595
2. Belovič Radoslav - 184
3. Krenželáková Tamara - 107

Zvolení kandidáti do obecného zastupiteľstva v poradí s počtom hlasov:

1. Áč Michal - 542
2. Pilková Lýdia - 469
3. Pavelka David - 450
4. Ferenczy Ľubor - 441
5. Kolárik Ľuboš - 417
6. Andrea Ballová - 392
7. Patrik Kolárik - 366
8. Ondrej Grman . 306
9. Pavol Franek - 301

Nezvolení - náhradníci do OZ podľa počtu hlasov:

10. Juraj Boháč - 267
11. Melinda Mikleová - 200
12. Anna Fúsková - 167


Zoznam aktualít: