SlovenskýEnglish

Vyhodnotenie Medzinárodného stretnutia bratských obcí 28.07.2022 - 01.08.2022 ''Budovanie Európy pre budúcnosť, partnerstvo, krízové riadenie v solidarite medzi ľuďmi a generáciami''