SlovenskýEnglish

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> VÝZVA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> UPOZORNENIE


Zoznam aktualít: