SlovenskýEnglish

Ukončenie fašiangov a pochovávanie basy

Súbor Ďarmočan a obec Golianovo Vás srdečne pozývajú na pochovávanie basy a ukončenie fašiangov, ktoré sa uskutoční v utorok 21.02.2023 v KD o 18:00 hodine. Občerstvenie si podľa vlastného zváženia každý prinesie sám. O zábavu sa Vám postará súbor Ďarmočan.


Zoznam aktualít: