SlovenskýEnglish

Strategický dokument na dotknuté obce SEA ''Územný plán Obce Veľký Lapáš - ZaD č.4''

Oznámenie o strategickom dokumente >>>>>>>>> Oznámenie

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Obce Veľký Lapáš - ZaD č.4" je zverejnené na webovom sídle ministerstva

(enviroportal.sk) - https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-velky-lapas-zmeny-doplnky-c-4


Zoznam aktualít: