SlovenskýEnglish

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027