SlovenskýEnglish

RZ Dolná Nitra - Vyhlásená výzva 1/LEADER NSK/2023

Miestna akčná skupina RZ Dolná Nitra o.z. vyhlásila dňa 24.01.2023 Výzvu

1/LEADER NSK/2023 na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o

dotáciu pre opatrenia: 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality a

pre Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov na vidieku

Nitrianskeho kraja - Nástroj 1 LEADER NSK.

Úplné znenie Výzvy spolu s prílohami je možné nájsť na web stránke

Regionálneho združenia >>>>  https://www.dolnanitra.sk/


Zoznam aktualít: