SlovenskýEnglish

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030" je zverejnené na webovom sídle ministerstva 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030 - Enviroportál - životné prostredie online (enviroportal.sk)


Zoznam aktualít: