SlovenskýEnglish

Oznámenie o realizácii projektu Wifi pre obec Golianovo

Názov projektu: Wifi pre obec Golianovo

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Golianovo, č. 400, 951 08 Golianovo

Miesto realizácie: Obec Golianovo

Výška nenávratného finančného príspevku: 9618,75 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 9 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

  1. Stĺp - ľadová plocha                                                    (48.270043819844 ; 18.1872653961182)
  2. Zdravotné stredisko                                                   (48.2695867723836 ; 18.1863641738892)
  3. Verejne priestranstvo OcÚ                                       (48.2683370123641 ; 18.1875658035278)
  4. KD ihrisko                                                                      (48.2679370827029 ; 18.1871473789215)
  5. Nové bytovky                                                               (48.2654945872088 ; 18.1940674781799)
  6. Budova OFK 1                                                              (48.2746301361899 ; 18.1895077228546)
  7. Budova OFK 2                                                              (48.2744703629187 ; 18.1891134381294)
  8. Obecný úrad 2                                                             (48.2684566335743 ; 18.1873297691345)
  9. Multifunkčné ihrisko ZŠ s MŠ Golianovo               (48.2720879859966 ; 18.1921148300171)

 

Aktuálny stav realizácie projektuRealizácia projektu bola ukončená vo februári 2020. V súčasnosti prebiehajú administratívne úkony k žiadosti o platbu.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk


Zoznam aktualít: