SlovenskýEnglish

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu - Zmeny a doplnky č.4