SlovenskýEnglish

Oznam o zbere odpadov

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi oznamuje, že vzhľadom na horúce letné počasie, môže zber jednotlivých odpadov /plasty, papier, ZKO, BIO/ začať už od 4:30, preto žiadame občanov, aby svoje smetné nádoby vykladali už večer pred vývozom. 


Zoznam aktualít: