SlovenskýEnglish

OZNAM - ZŠ s MŠ GOLIANOVO

 31.01.2024

!!! Upozornenie !!!

Oznamujeme verejnosti, že od 22. januára 2024 sa v areáli školy začína s výstavbou nového pavilónu ZŠ a MŠ. Vstup do areálu školy cez malú bránu pri autobusovej zastávke bude zrušený, bude zrušené aj parkovisko pre verejnosť pred touto bránou. Vstupovať iba na pešo sa môže cez 2 brány: pri bytovke a z horného asfaltového ihriska.

Žiadame verejnosť, aby rešpektovali a strpeli tieto bezpečnostné obmedzenia a  neblokovali svojimi autami prístupovú cestu do areálu školy pri bytovke (je vyhradená len pre dopravnú obsluhu ŠJ a ZŠ a pre zamestnancov školy)! Toto miesto bude určené iba na prípadné rýchle vystúpenie z auta a rýchle nastúpenie do auta.

Je v záujme školy, zriaďovateľa i verejnosti, aby stavebné práce prebiehali plynule a neboli komplikované nepochopením a nedodržiavaním uvedených pokynov zo strany verejnosti.

Odporúčame rodičom detí, aby využívali najmä sprevádzanie detí do školy a zo školy pešo, bez použitia automobilu a potreby parkovať v blízkosti školy. Je potrebné disciplinovanosťou a pochopením predísť dopravnému kolapsu.


Ďalšou zmenou bude vstup do budovy ZŠ - žiaci budú vstupovať do budovy školy i vychádzať z nej cez 1 vchod v átriu (hlavný vchod do budovy ZŠ bude zablokovaný).

Rodičia,
- ktorí budú preberať deti z ŠKD
- a ktorí budú preberať žiakov I. – IX. tr. počas vyučovania + návštevy školy budú tiež využívať tento vchod v átriu.
Tieto obmedzenia by mali trvať počas výstavby pavilónu (cca do decembra 2024).

Prosíme rodičov, aby tiež priebežne upozorňovali svoje deti, že sa nemajú v mimovyučovacom čase zdržiavať v areáli školy kvôli bezpečnostnému riziku.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť!

 


Zoznam aktualít: