SlovenskýEnglish

OZNAM - Pripojenie na verejnú kanalizáciu

 06.04.2024

Oznamujeme občanom, že v katastrálnom území Golianovo je možné pripojenie sa na verejnú kanalizáciu. Podmienkou uzatvorenia zmluvy je dodržanie technických podmienok ZsVS, a. s. OZ Nitra, a to osadenie domovej revíznej šachty s priemerom min. 40 cm, maximálne 1m za hranicou pripojovanej nehnuteľnosti. Tlačivá je možné vyzdvihnúť na obecnom úrade. K žiadosti je potrebné doložiť kópiu listu vlastníctva a katastrálnej mapy pripojovanej nehnuteľnosti. 


Zoznam aktualít: