SlovenskýEnglish

Návrh VZN Obce Golianovo č. 2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy školských zariadení so sídlom na území Obce Golianovo