SlovenskýEnglish

Návrh VZN o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Golianovo - Zmeny a doplnky č.4

>>>>>>>>>>>>>>>    Návrh VZN


Zoznam aktualít: