SlovenskýEnglish

MEMORANDUM o SPOLUPRÁCI na príprave Integrovanej územnej stratégie UMR ''Nitra''