SlovenskýEnglish

Gratulácie jubilantom a stretnutie seniorov

Slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a taktiež oslavy životných jubileí sa konalo dňa 13.10.2022 v Kultúrnom dome v obci, a to po dvojročnej pauze, ktorú zapríčinila pandémia. Každý, kto prijal pozvanie, sa zapísal do pamätnej knihy a obdržal darček od obce. Všetkým jubilantom sa osobne prihovoril a poprial veľa zdravia pán starosta Mgr. Ľuboš Kolárik. Hneď po príhovore a gratuláciách vystúpili deti zo Základnej školy v Golianove, ktoré slávnostnú chvíľu obohatili ľudovými piesňami. Vystúpil aj obľúbený folklórny súbor Ďarmočan a ľudová hudba Podjavorská Muzika, ktorá seniorom vyhrávala do večera. Spoločensko-kultúrna akcia bola rovnako venovaná aj všetkým seniorom ako poďakovanie za ich významný prínos pre obec i celú spoločnosť.

DSC_0992.jpg

DSC_0886.jpg

DSC_0994.jpg

DSC_0969.jpg

DSC_0965.jpg

DSC_0954.jpg

DSC_0952.jpg

DSC_0948.jpg

DSC_0947.jpg

DSC_0935.jpg

DSC_0931.jpg

DSC_0928.jpg

DSC_0909.jpg

DSC_0903.jpg

DSC_0901.jpg

DSC_0897.jpg

DSC_0889.jpg


Zoznam aktualít: