SlovenskýEnglish

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda /do 24.11.2022 do 24:00 h/. Môže tak urobiť na emailovú adresu obce : obec.golianovo@gmail.com


Zoznam aktualít: