SlovenskýEnglish

ODKAZY

Odkazy
Odkazy
Odkazy
Odkazy
Odkazy

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  23. JÚL 2024
  dnes
 • Papier
  25. JÚL 2024
  Štvrtok
 • BIO odpad
  29. JÚL 2024
  Pondelok
 • Plasty
  09. AUG 2024
  Piatok
GOLIANOVO Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC GOLIANOVO

Golianovo leží v západnej časti Žitavskej pahorkatiny, vo vrchovinou chránenej doline v okrese Nitra cca 10 km juhovýchodne od Nitry. Stred obce sa nachádza vo výške 149 m n. m. Kataster obce je mierne pahorkatý v rozmedzí 147 až 233 m n. m.

Svedectvom o osídlení lokality obce je nález rímskej spony zo začiatku nášho letopočtu. Neskôr sa obec formovala ako hradné panstvo nitrianskeho hradu a ako sídlo poddaných, ktorí si v okolí mesta Nitry budovali osady zoskupujúce menší či väčší počet rodín. Usídľovali sa v úrodných rovinách a vrchovinami chránených kotlinách. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1156, kde sa obec spomína pod názvom "Gurmot" v súvislosti s existenciou fary.