SlovenskýEnglish

ZŠ s MŠ Golianovo

 06.04.2024

Upozornenie !!!
Oznamujeme verejnosti, že od 22. januára 2024 sa v areáli školy začína s výstavbou nového pavilónu ZŠ a MŠ. Vstup

do areálu školy cez malú bránu pri autobusovej zastávke bude zrušený, bude zrušené aj parkovisko pre verejnosť

pred touto bránou. Vstupovať iba na pešo sa môže cez 2 brány: pri bytovke a z horného asfaltového ihriska.

Žiadame verejnosť, aby rešpektovali a strpeli tieto bezpečnostné obmedzenia a neblokovali svojimi autami

prístupovú cestu do areálu školy pri bytovke (je vyhradená len pre dopravnú obsluhu ŠJ a ZŠ a pre zamestnancov školy)!

Toto miesto bude určené iba na prípadné rýchle vystúpenie z auta a rýchle nastúpenie do auta.

Je v záujme školy, zriaďovateľa i verejnosti, aby stavebné práce prebiehali plynule a neboli komplikované

nepochopením a nedodržiavaním uvedených pokynov zo strany verejnosti.

 

Odporúčame rodičom detí, aby využívali najmä sprevádzanie detí do školy a zo školy pešo, bez použitia automobilu

a potreby parkovať v blízkosti školy. Je potrebné disciplinovanosťou a pochopením predísť dopravnému kolapsu.

Ďalšou zmenou bude vstup do budovy ZŠ - žiaci budú vstupovať do budovy školy i vychádzať z nej cez 1 vchod

v átriu (hlavný vchod do budovy ZŠ bude zablokovaný).

 

Rodičia,

- ktorí budú preberať deti z ŠKD

- a ktorí budú preberať žiakov I. – IX. tr. počas vyučovania + návštevy školy budú tiež využívať tento vchod v átriu.

Tieto obmedzenia by mali trvať počas výstavby pavilónu (cca do decembra 2024).

 

Prosíme rodičov, aby tiež priebežne upozorňovali svoje deti, že sa nemajú v mimovyučovacom čase zdržiavať v areáli školy

kvôli bezpečnostnému riziku.
 

 

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť!


Zoznam aktualít: