SlovenskýEnglish

Územný plán obce Malý Cetín - zmeny a doplnky č.3 - oznámenie o strategickom dokumente

>>>>>>>>>>>>>>   OZNÁMENIE o strategickom dokumente

Oznámenie je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva :

>>>  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-maly-cetin-zmeny-doplnky-c-3


Zoznam aktualít: