SlovenskýEnglish

Územný plán obce Malý Cetín - zmeny a doplnky č.3 - oznámenie o strategickom dokumente