SlovenskýEnglish

STAVEBNÉ POVOLENIE - verejná vyhláška - ''Golianovo - výstavba 26 RD'' ''SO 03 - Káblové elektricé prípojky NN''