SlovenskýEnglish

STAVEBNÉ POVOLENIE - verejná vyhláška - ''Golianovo - výstavba 26 RD'' ''SO 01 - Káblový distribučný rozvod NN'' ''SO 02 - Rekonštrukcia kioskovej trafostanice na 630kVA''