SlovenskýEnglish

Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu - ''F2BTS_S2_F2BTS-FO-1914BR Malý Cetín, F2BTS - FO-0222BR Golianovo''