SlovenskýEnglish

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou a žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Na účely podávania žiadosti o VOĽBU POŠTOU Z CUDZINY voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky , ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia zverejňuje obec Golianovo elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: obec.golianovo@gmail.com

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku , v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na mailovej adrese: obec.golianovo@gmail.com 


Zoznam aktualít: