SlovenskýEnglish

Daňové povinnosti občanov

OcÚ Golianovo oznamuje, že posledný termín na úhradu dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatok za komunálny odpad je do 30.septembra 2023. Žiadame daňovníkov, aby si svoje platby uhradili do uvedeného termínu.
Ďakujeme.


Zoznam aktualít: